Yugadi 2019 Celebration

ಶಾಂಘೈ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಳಗದ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯು ದಿನಾಂಕ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦, ೨೦೧೯ ರಂದು ಹರ್ಷೋಲ್ಲಾಸದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿಕಾರಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಹೊಸವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಂಘೈ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಳಗದ ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವೂ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿತ್ತು.  ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ೨೦೧೮ ರ ಯುಗಾದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಮಿತ್ರರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಶಾಂಘೈ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಳಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ಅನಾವರಣವಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಂಘೈ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮ.  ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಯುಗಾದಿ […]

Read more